Monthly Archives: april 2011

Videotelefon

En videotelefon er en telefon med en videoskærm, og er i stand til fuld duplex (tovejs) video og lyd transmissioner til kommunikation mellem mennesker i real-tid. Det var den første form for videotelefoni, senere skal følges op af videokonferencer, webcams, og endelig telepresence. Ved indgangen til den teknologi, også videotelefoni indgår image telefoner, der ville …

høreapparater

Et høreapparat er et teknisk hjælpemiddel, der er udstyret med en mikrofon, og sidder i eller bag ved øret. De lyde som mikrofonen kan opfange, bliver forstærkede og sendt ind i øret. P.t. kan høreapparater ikke være selektiv med hensyn til hvilke lyde som skal forstærkes (Dette kan dog i en vist omfang programmeres på …